Tvrtka „Parkovi“ dobila certifikat ISO 9001:2008

TD Parkovi d.o.o. danas je dobilo ISO certifikat 9001:2008 koji svjedoci o normi sustava upravljanja kvalitetom.  Certifikat je dirktoru „Parkova“ Raulu Deganu  urucio voditelj odjela certificiranja Burreau Veritasa Miljenko Gospodaric. Sredinom svibnja 2015. Parkovi d.o.o. krenuli su u postupak dobivanja ISO certifikata – norme koja se odnosi na sustav upravljanja kvalitetom 9001:2008, naveo je direktor Degano, a njegovo stjecanje znaci da „Parkovi“ rade prema medunarodno priznatim standardima kvalitete. Opseg certifikacije u „Parkovima“ obuhvaca  uslužne djelatnosti uredenja i održavanja krajolika, održavanje javnih i zelenih površina, te projektiranje i gradenje gradevina i strucni nadzor gradenja, a lokacija certificiranja je kompletan prostor gdje društvo djeluje. Koordinator kvalitete u samim Parkovima d.o.o. bila je Gordana Corallini koja ce to raditi i dalje kroz izmjene i dorade norme. Dugorocni ciljevi „Parkova“ su rekonstrukcija Amerikanskih vrtova, naveo je Degano, zatim preuzimanje aktivnosti vezane uz promet na mirovanju na podrucju Grada Opatije, te izgradnja garaže Gorovo. Gospodaric istice da je Burreau Veritas vodeca medunarodna certifikacijska kuca; dobiti ovaj certifikat znaci pridružiti se milijunskoj obitelji – poduzecima koji ga vec imaju.  Kvaliteta je ultimativno bitan faktor, pojasnio je i dodao dalje da ovaj certifikat u fokus stavlja kupca. Opatijskoj tvrtki „Parkovi“ kupci su tako šira zajednica, a odgovornost znaci da Opatiju trebaju održavati biserom Jadrana, kakva ona jest. Gradonacelnik Ivo Dujmic podsjetio je da je Grad Opatiji nositelj Iso certifikata 9001:2008  još od listopada 2011. godine, a od danas je i gradska tvrtka „Parkovi“ isto certificirana u pogledu kvalitativne norme organizacije rada. Gradonacelnik je na ovom uspjehu, zalaganju i trudu zahvalio djelatnicima i upravi „Parkova“. Inace, certificirati sustav upravljanja znaci dokazati zainteresiranim stranama da je sustav tvrtke uskladen sa medunarodno priznatim normama, odnosno s dobrom poslovnom praksom. To je proces koji mora dovesti do boljih poslovnih i financijskih rezultata trajnim poboljšavanjem procesa koji postoje u organizaciji. Certifikacijski ciklus traje 3 godine, na koliko se i izdaje certifikat, a sastoji se od certifikacijske provjere (u prvoj godini) i od nadzornih posjeta u drugoj i trecoj godini. Po isteku trogodišnjeg ciklusa, slijedi recertifikacijski ciklus, koji se provodi po istom principu. Na konferenciji za medije u povodu dodjele certifikata ISO održanoj u uredu gradonacelnika  uz gradonacelnika i njegovu zamjenicu Marinu Gašparic nazocni su bili još i predsjednik NO „Parkova“ Dušan Mušco, zatim koordinatorica kvalitete i djelatnica „Parkova“ Gordana Corallini, i u svojstvu strucnog savjetnika Josip Dedic.           

Opatija