U RASKOŠNO OPREMLJENOJ PUBLIKACIJI OPATIJA PREDSTAVLJENA NA 24 STR.

Opatija, grad bogate turisticke povijesti koji sljedece godine obilježava 170.obljetnicu od razvoja institucionalnog turizma, pomno promišlja i dalje svoj razvoj, u svim segmentima djelovanja, od ideje do marketinga konacnog destinacijskog proizvoda. Tako se Opatija našla prezentirana u novoj, raskošno opremljenoj publikaciji „Itineraries“, monografiji talijanskog izdavaca, inace namijenjenoj elitnom krugu publike (prvenstveno nauticarima, ali i kao vrijedan poklon namijenjena je predstavnicima diplomatskog kora, poslovnim partnerima i sl.) Opatija, Opatijska rivijera, okolne opcine, Ucka…predstavljene su u ovom broju „Itinerariesa“ na cak 24 stranice, gdje je sadržaj teksta bogato opremljen raskošnim, kvalitetnim fotografijama koji osim kljucnih, prepoznatljivih simbola Opatije ili vizura, donosi nove kutove gledanja grada, videne umjetnickim okom. Upravo na inicijativu Opatije, izdavac je tako uvrstio još i Rovinj, Brijune, te Rab, uz Opatiju, u publiciranome izdanju spomenute monografije. To je naime logicka navigacijska ruta koju pasionirani nauticari najcešce oplovljavaju, jednom kada dignu sidro i krenu u istraživanje akvatorija Sjevernog Jadrana i Kvarnera. Doprinos osmišljavanju i relaizaciji ove ideje dala je i bivša direktorica TZ grada Opatije Jasna Doricic Sankovic.   

Opatija