Unutarnja revizija Grada Opatije – primjer dobre prakse

Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor Ministarstva financija u izvješcu o obavljenoj povremenoj provjeri kvalitete aktivnosti unutarnje revizije u Gradu Opatija u zakljucku izviješca naveli su da se unutarnja revizija Grada Opatije može istaknuti kao primjer dobre prakse. Temeljem utvrdenog stanja i razine uskladenosti, prema kriterijima za pojedina podrucja provjere kvalitete, revizija je zakljucila da su sveukupno uskladene aktivnosti unutarnje revizije sa zahtjevima propisa i metodologijama rada.

Opatija