Upis djece u program predškole

Temeljem clanka 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) Djecji vrtic Opatija, Opatija objavljuje   JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2018./19. PEDAGOŠKU GODINU    Pozivaju se roditelji djece rodene od 01. 04. 2012. do 31. 03. 2013.  godine s podrucja Grada Opatija i Opcine Lovran koja nisu obuhvacena redovitim programom predškolskog odgoja na upis djece u program predškole. Program predškole je obavezan za svu djecu koja nisu obuhvacena redovitim programom predškolskog odgoja u godini prije polaska u osnovnu školu. Obrazac za upis djece u program predškole možete preuzeti u prostorijama Uprave Djecjeg vrtica Opatija, Antona Mihica 5a, Opatija ili na Internet stranici vrtica www.djecji-vrtic-opatija.hr Uz obrazac prijave potrebno je priložiti sljedecu dokumentaciju: presliku izvoda iz maticne knjige rodenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta) potvrdu nadležnog lijecnika o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u djecji vrtic presliku mišljenja prvostupanjskog tijela vještacenja (CZSS) ili odgovarajuceg medicinskog i drugog nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka o postojanju teškoce o razvoju. Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se  od 22. do 30. 01. 2019. godine u upravi DV Opatija, Antona Mihica 5a, Opatija od 08:00 do 15:00 sati, a u srijedu 23. 01. 2019. godine od 08:00 do 18:00 sati.     

Opatija