UPISI U VRTIĆ: MANJE PAPIROLOGIJE

Ustanova Djecji vrtic Opatija raspisala je Javni poziv za za upis djece u organizirane programe odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi za  pedagošku godinu 2013./2014.   Predbilježbe za upis primaju se za upis u sljedece programe: u 11 satni program za djecu u dobi od navršene 1. godine do polaska u školu  u Opatiji i Lovranu, u 5,5 satni program za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu  u Opatiji i Lovranu, u 11 i 5,5 satni program za djecu od navršene 3. godine do polaska u školu u Voloskom, u kombinirani 11 i 5,5 satni program za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu u Icicima i Veprincu u kombinirani 5,5 i 11 satni program odgojno-obrazovnog rada na talijanskom jeziku u Lovranu za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine od navršene 3. godine života do polaska u školu u kombinirani 5,5 i 11 satni program odgojno-obrazovnog rada na talijanskom jeziku u Opatiji za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine od navršene 3. godine života do polaska u školu, u kombinirani 5,5 i 11 satni program za rano ucenje engleskog jezika u Icicima za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu.   Predbilježbe za upis primat ce se u upravi Djecjeg vrtica u Opatiji, Stubište Miroslava Krleže 1, svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati  za sve objekte u sastavu ustanove Djecji vrtic Opatija, osim srijedom kada se predbilježbe primaju do 17:00 sati. U objektu Lovran predbilježbe za upis primat ce se srijedom od 8:00 do 17:00 sati samo za taj objekt.   DOGOVOROM SA POLICIJSKOM POSTAJOM OPATIJA TE ISPOSTAVOM HZMO RODITELJI VIŠE NECE TREBATI DOSTAVLJATI POTVRDE O PREBIVALIŠTU NITI POTVRDE O RADNOM STATUSU KOJE IZDAJE HZMO VEC CE TO ZA NJIH UCINITI GRAD OPATIJA, KOJI CE ZATRAŽITI DOKUMENTE OD NAVEDENIH TIJELA SLUŽBENIM PUTEM.   Dokumentacija koju su roditelji djece, koja nije do sada nisu pohadala vrtic, obvezni dostaviti uz pijavu je slijedeca: ispunjenu prijavu za upis djeteta presliku izvoda iz maticne knjige rodenih djeteta dokaz o zaposlenju za oba roditelja – presliku radne knjižice, odnosno prijavu na HZMO koju je ovjerila i potpisala ovlaštena osoba u tvrtci u kojoj roditelj radi (ne starije od jednog mjeseca) odnosno ispravu koju je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu i nije obveznik hrvatskih propisa o mirovinskom osiguranju. presliku izvoda iz maticne knjige rodenih ostale maloljetne djece u obitelji za dijete iz obitelji s troje ili više djece presliku mišljenja strucnog povjerenstva osnovanog po propisima iz podrucja socijalne skrbi ili odgovarajuci medicinski i drugi nalaz, mišljenje i rješenje nadležnih tijela, ustanova i vještaka za dijete s teškocama u razvoju presliku dokumenta o rastavi braka ili smrti roditelja presliku rješenja o skrbništvu nad djetetom presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji presliku rješenja nadležnog ministarstva o statusu žrtve ili invalida Domovinskog rata presliku rješenja o doplatku za djecu  ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na doplatak za djecu za tekucu godinu presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o stalnoj pomoci i drugim oblicima pomoci presliku rješenja ili potvrde nadležnog upravnog odjela o korištenju prava iz socijalnog programa grada/opcine i/ili potvrdu o drugim vrstama pomoci.   Navedena dokumentacija prilaže se zajedno s prijavom za upis djeteta koja se može podignuti u prostorijama Djecjeg vrtica u Opatiji. Obrazac sa potrebnim podacima i dokumentacijom potrebnom za priblilježbe mogu pogledati na internetskoj stranici www.djecji-vrtic-opatija.hr  i www.opatija.hr   Djecji vrtic Opatija zadržava pravo da, radi pojašnjenja ili utvrdivanja odredene prednosti, od roditelja djeteta zatraži dodatne dokumente, odnosno da uz pisanu privolu roditelja, sam provjeri cinjenice vezane za ostvarivanje prednosti.   Takoder je NOVOST da svi roditelji djece koja vec pohadaju neki od programa u objektima Djecjeg vrtica Opatija(bez obzira da li ostaju u tom programu ili koji žele premješataj djece u drugi program ili drugi objekt Djecjeg vrtica) dužni su ispuniti SAMO obrazac prijave za upis djeteta bez dodatnih dokumenata. Sve ostalo odradit ce strucne službe.               Nacin bodovanja te uvjeti i kriteriji za ostvarivanje prednosti kod upisa nije se mijenjao u odnosu na prošlu godinu.   Rezultati upisa bit ce objavljeni na oglasnim plocama u svim objektima Djecjeg vrtica u roku od 30 dana od dana završetka upisa s informacijama o obavezama roditelja prije dolaska djeteta u djecji vrtic. Na internetskoj stranici Djecjeg vrtica Opatija bit ce objavljene informacije o završetku upisa, mjestu objave rezultata kao i obavezama roditelja prije dolaska djeteta u djecji vrtic.   ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA JE 15 dana od dana objave Javnog poziva. Obrasci: Prijava za upis djeteta u vrtic (djeca upisana u programe 2012./2013.) Prijava za upis djeteta u vrtic (novi)  

Opatija