URUČENE ECDL DIPLOME

Da Grad Opatija kontinuirano ulaže u obrazovanje mladih, dokaz je i današnja dodjela ECDL diploma u uredu opatijskog gradonacelnika Ive Dujmica. Ove, europski priznate diplome, koje se stjecu na podrucju informatike danas su iz ruku gradonacelnika primili Tena Grgic, Anja Turkalj, Francesca Gržinic, Marija Randic, Sara Bobinac, Nena Brozan, Viena Balen, Iva Kalanj, Milan Šumonja i Tamara Piculjan. Rijec je o mladim osobama, koju su u Grad Opatiju došli po završetku fakulteta, a Grad im je uz stjecanje prakse u djelatnosti za koju su se školovali, omogucio i daljnje informaticko obrazovanje. Prema rijecima gradonacelnika,  informaticko znanje koje su stekli zasigurno ce im biti korisno u njihovom daljnjem radu. Naveo je,  i da su neki od od ovih deset mladih osoba  po završetku strucnog osposobljavanja dobili stalan posao u Gradu, neki su zaposleni na odredeno, a neki su u fazi traženja zaposlenja. No, za sve njih njihovi mentori, koji su ujedno i gradski procelnici, imaju samo rijeci hvale, te stoga ako im zatreba uvijek mogu racunati na dobre preporuke koje ce im dati u Gradu Opatiji.

Opatija