Usvojen proračun Grada Opatije za 2014.

Pred vijecnicima Gradskog vijeca Grada Opatije danas se našao niz zanimljivih tema na dnevnom redu, ali i važnih, medu koje svakako u prvi red spada  prijedlog proracuna grada za 2014. s projekcijama za 2015.-2016. kojeg su vijecnici vecinom ruku i usvojili nakon poduže rasprave. Ono što je bitno istaci oko gradskog proracuna za 2014. jest da je on realan i ostvariv, istakao je uvodno i opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic prilikom predstavljanja proracuna. Proracun za 2014. iznosi  113.756.813 kune. Kreiran je krajnje oprezno, posebice u dijelu planiranja prihoda od poslovanja. No, s druge strane, inzistiralo se da se gradskim proracunom i u 2014. svakako zadrži nadstandard u javnim potrebama, dakle u socijali, zdravstvu, škostvu, sportu, kulturi…. Tako ce se naredne godine od vecih manifestacija pratiti one koje su od posebnoga interesa za grad s podrucja sporta i kulture, dakle manifestacije koje izazivaju vecu turisticku posjecenost i osiguravaju kvalitetu destinacije, ili preciznije – koje su brand destinacije i vode ka njegovu jacanju. Isto tako, kapitalni projekti idu dalje; pritom se misli na one projekte (Kulturno turisticki centar, vodoopskrba i odvodnja otpanih voda, izgradnja djecjeg vrtica, natkrivanje Ljetne pozornice ….) koji su dio strategije razvoja grada kao turisticke destinacije. No, nije manje bitno da Grad podupire upravo ove projekte jer su orijentirani jacanju društvene nadgradnje; ocekuje se da, osim što ce turisticka privreda dobiti infrastrukturu za kreiranje turistickih proizvoda,  isti bi kapaciteti poslužili i za kanalizaranje interesa, talenata i hobija gradana svih dobi. Neki od tih projekata usmjereni su i ka privlacenju sredstava iz fondova EU. Pri kreiranju gradskog proracuna za 2014. uzeli su se u obzir pokazatelji o gospodarskom kretanju u RH, zatim oni o planiranim i ocekivanim ostvarenjima prihoda i rashoda proracuna u 2013.  Njime je bilo nužno planirati i sredstva za ranije preuzete obveze koje na naplatu dospijevaju u periodu 2014. – 2016. po zakljucenim ugovorima (primjerice, izgradnja vodnih gradevina, otplata kredita za gradnju Kulturno-turistickog centra, vodoopskrba Buzdonka i Icici, sredstva za najam Sportske dvorane…) Prihvacena je i odluka o podjeli Komunalca d.o.o. na Komunalac d.o.o. i Liburnijske vode d.o.o. s Planom podjele i Društvenim ugovorima, na što obvezuje novi Zakon o vodama. Usvojene su i sve druge tocke dnevnoga reda prema planu.

Opatija