Utvrđen novi prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

Utvrđen novi prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

Na jučerašnjem kolegiju gradonačelnika utvrđen je novi prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti koji će biti upućen na javno savjetovanje.

Novom Odlukom predlažu se izmjene na način da se visina naknade umirovljenicima uskladi ne samo s visinom mirovine već s ukupnim mjesečnim prihodima. Iako je visina pomoći za Uskrs i Božić najavljena u visini od;

  • 500 kn za umirovljenike s mirovinom do 4.000 kn,
  • 600 kn za umirovljenike s mirovinom do 3.000 kn te
  • 700 kn za umirovljenike s mirovinom do 2.000 kn

navedena visina pomoći ovisit će o ukupnim mjesečnim prihodima koje će umirovljenici dokazivati, pored do sada tražene dokumentacije i s potvrdom o visini primitaka i dohodaka za prethodnu godinu, a koji izdaje Porezna uprava.

 

U prihode se neće uračunavati:

– novčane naknade i potpore po Zakonu o socijalnoj skrbi,
– socijalna pomoć i naknada koju osigurava Primorsko- goranska županija i Grad Opatija,
– doplatak za djecu,
– stipendije učenika i studenata,
– godišnji dar za božićne i uskrsne blagdane i dar za djecu do 15. godine života,
– novčana naknada za tjelesno oštećenje,
– ortopedski dodatak,
– doplatak za pomoć i njegu po odredbama drugih zakona,
– primici koje fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe,
– sredstva za saniranje posljedica elementarnih nepogoda.

 

Novina u prijedlogu je i mogućnost ostvarivanja pomoći za korisnike nacionalne naknade, a prema odredbama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe. Korisnici nacionalne naknade će, pored ispunjenog zahtjeva, dostavljati samo rješenje o ostvarivanju prava na nacionalnu naknadu.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija