Veliki interes za programima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Ukupno je 14 polaznika/radnika preko ovih programa trenutno angažirano u Gradu Opatiji, ustanovama i gradskim tvrtkama. Na javni poziv za prijam polaznika strucnog osposobljavanja koji je Grad Opatija objavio 3. travnja ove godine pristiglo je 37 prijava, a izmedu kandidata koji su ispunjavali uvjete izabrano je njih pet za rad u odjelima gradske uprave. Još je cetiri polaznika programa u Gradskoj knjižnici i citaonici V.C.Emin. Pet je radnika angažirano u sklopu programa sufinanciranja zapošljavanja na javnim radovima ( dvoje angažiranih u gradskoj tvrtki Opatija 21, a tri djelatnika u gradskoj tvrtki Parkovi). Preko ovog programa zapošljavaju se osobe koje su dugotrajno nezaposlene i u nepovoljnijem položaju na tržištu rada. Mjesecno primaju  naknadu u iznosu od 2300 kuna uz 300 kuna za troškove prijevoza, dok maksimalno angažman radnika preko ovog programa može trajati šest mjeseci. Devet polaznika programa strucnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa  ima visoku strucnu spremu. Gradonacelnik Dujmic naglasio je da su polaznicima angažiranima u gradskoj upravi osigurani adekvatni radni uvjeti- radno mjesto i kompjuter, te im je dodijeljen mentor.  Programstrucnog osposobljavanja  traje godinu dana, polaznici primaju 1600 kuna mjesecne naknade koju isplacuje država, a potom im se godina radnog iskustva upisuje u radnu knjižicu, dok im Grad Opatija osigurava mogucnost izlaska i polaganja državnog strucnog ispita. Ocijenio je kako je iskazan veliki interes za ovakvim strucnim osposobljavanjem, te da bi  Grad primio sve zainteresirane kada bi imao prostorne mogucnosti za osiguravanje adekvatnih radnih uvjeta svima. Ukoliko se stvore uvjeti, Grad je spreman primiti još polaznika. Polaznica Nena Brozan, angažirana u Upravnom odjelu za prostorno uredenje, na pitanje o dojmovima uz ovakvu praksu za koju mjesecno prima nakandu od 1600 kuna, istakla je kako je prije ovog angažmana devet mjeseci bila na Zavodu za zapošljavanje te da je ovo njoj osobno bolji izbor nego ne raditi ništa. Na ovaj nacin, polaznici stjecu neophodno radno iskustvo koje ce im omoguciti polaganje državnog ispita, nakon cega postaju konkurentniji na tržištu rada.

Opatija