VIJEĆNICI USVOJILI PRVE IZMJENE PRORAČUNA 2015.

VIJEĆNICI USVOJILI PRVE IZMJENE PRORAČUNA 2015.

Na jucer održanoj sjednici Gradskog vijeca Opatije prihvacene su sve predložene tocke po dnevnom redu, koji je u cijelosti usvojen  uz naknadno uvrštenu tocku – Informacije o  statusnim promjenama u LRH d.d. U pogledu Prvih izmjena Proracuna Grada Opatije za 2015. koje su glatko prihvacene na sinocnjoj sjednici, one su inicirane potrebom za prijenosom sredstava iz viška prihoda iz lanjske 2014. godine, što je zakonska obveza. Inace, ovogodišnji Proracun utvrden je koncem 2014. u visini od 119 milijuna kuna. Kroz prve izmjene, Proracun Grada povecao se za 9,7 posto, odnosno za oko 11,5 milijuna kuna od utvrdenog,  te sada gradski proracun iznosi 131.431.237 kuna. Suština izmjena svodi se na prijenos sredstava za projekte i aktivnosti koje su zapocete i/ili ugovorene u prošloj godini. Ujedno se rebalansom uskladuju pojedini prihodi i rashodi sa ostvarenjem i procijenjenim potrebama do konca proracunske godine, te osiguravaju sredstava za nove projekte i aktivnosti. Gradonacelnik Ivo Dujmic je kroz Informaciju o  statusnim promjenama u LRH d.d. izvijestio vijecnike o prijedlozima vecinskoga vlasnika  o kojima ce se raspravljati na narednoj Skupštini dionicara LRH d.d. u kolovozu. Prijedlog vecinskog vlasnika ide u smjeru podjele društva LRH d.d.  s osnivanjem novog društva. Da bi podijelili društvo, potreban im je i glas Nove Liburnije na Skupštini dionicara LRH. Ukoliko bi se realizirala predložena podjela, onda bi dvije tvrtke funkcionirale kao samostalna društva; Opatija i tri opcine i dalje bi preko Nove Liburnije imale 25 posto+1 dionicu u vlasništvu LRH , te i 25 posto + 1 dionicu u novoj tvrtki. Oko podjele Društva pregovori još traju, rekao je gradonacelnik Dujmic. Gradonacelnik je dobio podršku vijecnika Gradskog vijeca da nastavi pregovore i zaštiti gradsku imovinu.                  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija