Za sezonu važno i poštivanje termina za opskrbu

Za sezonu važno i poštivanje termina za opskrbu

Gradonacelnik Ivo Dujmic upucuje dopis svim gospodaraskim subjektima u gradu koji koriste usluge opskrbe (hotelijerima, trgovcma, ugostiteljima, restoraterima, itd.) kako bi ih podsjetio na odredbe regulirane gradskom odlukom o obavljanju opskrbe svojih objekata u propisanim terminima. Pridržavanje normiranih termina jednako je važno za funkcioniranje sektora turizma u gradu velicine Opatije. Tako gradonacelnik Dujmic u svom dopisu istice da  “u cilju omogucavanja protocnosti prometa u turistickoj sezoni odnosno smanjivanja prometnih gužvi u Opatiji, pozivamo sve sudionike u prometu, vlasnike trgovackih, ugostiteljskih i drugih objekata da se pridržavaju odredbi važece Odluke o uredenju prometa na podrucju Grada Opatije koje se odnose na snabdjevanje odnosno opskrbu objekata. Slijedom navedenog snabdjevanje trgovina, hotela i drugih objekata može se obavljati u vremenu od 05.00 do 07.00 sati, uz izuzetak dozvole za snabdjevanje tržnice u vremenu od 05.00 do 08.30 sati. Prometno i komunalno redarstvo Grada Opatije pojacano ce obavljati nadzor te ce nakon 15. srpnja 2017. godine, u slucaju nepoštivanja predmetnih odredbi (tolerancija do 08.30 sati za sve objekte), unutar svojih nadležnosti na licu mjesta naplacivati novcane kazne odnosno pokretati odgovarajuce prekršajne postupke.”

Opatija