Zadnja sjednica Gradskog vijeća aktualnog saziva: Program poticanja zapošljavanja i poticanja poduzetnika ide dalje i u 2017. a gradski vijećnici zatražili neovisnu reviziju realizacije projekta KTC-a

Zadnja sjednica Gradskog vijeća aktualnog saziva: Program poticanja zapošljavanja i poticanja poduzetnika ide dalje i u 2017. a gradski vijećnici zatražili neovisnu reviziju realizacije projekta KTC-a

Na jucer popodne održanoj posljednjoj sjednici Gradskog vijeca Grada Opatije u aktualnom sazivu usvojene su sve predložene tocke dnevnoga reda, od kojih izdvajamo posebno Program poticanja zapošljavanja i poticanja razvoja poduzetništva u 2017. godini, koji ide i ove godine, uz sitnije izmjene u odnosu na lanjski, a koje primarno proizlaze iz uocene prakse. Kljucne promjene odnose se na to da Programom za 2017. nisu više predvideni poticaji za zapošljavanje osoba do navršenih 30 godina koja se zapošljava u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera za rad na EU projektima. Naime vec prošle godine u sklopu mjera HZZO-a za ovu namjenu bili su predvideni poticaji u 100% iznosu btto place. Osim toga u sklopu provedbe Programa ranijih godina nije bilo zahtjeva za dodjelom poticaja po ovom osnovu. S druge strane medutim se predlaže da se kao podnositelj zahtjeva za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu javiti i udruge odnosno neprofitne organizacije što do sada nije bio slucaj.   Najveci je interes i diskusiju vijecnika izazvala tema koja je na dnevni red uvrštena po hitnom postupku prema zahtjevu devetorice vijecnika koji su tražili da se o njoj raspravi na ovoj sjednici Gradskog vijeca; rijec je o tocki naziva „Zahtjev za donošenje akta po hitnom postupku“ na temu izgradnje Kulturno turistickog centra Opatija. Nakon rasprave, vijecnici su tako vecinom glasova podržali zakljucak na sjednici kojim traže da u roku od 30 dana gradonacelnik Ivo Dujmic pokrene postupak neovisne revizije citavog postupka projektiranja, izgradnje i nadzora Kulturno-turistickog centra (KTC). Ovaj je zakljucak temeljen na sumnji dijela gradski vijecnika da neki koraci pri realizaciji projektiranja, izgradnje i nadzora realizacije kulturno – turistickog centra nisu bili u skladu sa zakonima i strukom,  što je posljedicno, sumnjaju i dalje, moguce rezultiralo štetom po gradski proracun, a ni  ni nakon jucerašnje rasprave ta sumnja nije otklonjena. Prethodno, grupa vijecnika inicijatora rasprave na ovu temu,  zatražila je od gradskih strucnih službi da im dostave niz dokumenata koji kronološki prate ugovorne poslove po fazama realizacije gradnje objekta KTC-a, od kojih su vecinu i dobili, no prema iznesemo tijekom obrazloženja ove teme na sjednici Gradskog vijeca Roberta Kurelica (Akcija mladih) neki od traženih dokumenata ipak nedostaju, dok iz dostupnih materijala pronalaze da sumnje nisu otklonjene. Gradonacelnik Ivo Dujmic, ali i resorni procelnici, koji su se ukljucili u diskusiju, argumentirali su slijedece: da su svi prateci ugovori u realizaciji ovog posla od ideje do realizacije bili objavljeni na web portalu Grada Opatije, a osim toga  bili su prezentirani vijecnicima na sjednicama gradskih vijeca, što su gradski vijecnici i usvajali. Ujedno, o izdvajanjima iz gradskog proracuna za pojedine faze gradnje objekta ili ugovaranja projekata,  tocnije za odredene ugovore i njihovu realizaciju, gradski su vijecnici raspravljali i na više sjednica gradskog vijeca kada bi tema bio gradski proracun ili njegov rebalans, pa su i tako imali sve potrebne informacije. Ujedno, za sve su proracunom predlagane stavke oko KTC-a vijecnici vecinom ruku podržali ove akte, a ni jedna lipa, istaknuto je jucer tijekom rasprave, nije utrošena u realizaciju KTC-a mimo proracunom planiranih iznosa, koje su prethodno potvrdili vijecnici na gradskom vijecu Gradonacelnik Ivo Dujmic za govornicom je oštro odgovorio vijecnicima argumentima da je cijeli posao transparentno i javno voden, te da ce on uskoro otvoriti KTC, a Opatija dobiti svoj „mali Lisinski“. – Politika Grada ne može se voditi po kaficima i na ulicama. Ova tocka dnevnog reda današnje sjednice isforsirana je u cilju predizborne kampanje na trošak gradana, sa ocito samo jednim ciljem: blatiti gradonacelnika, njegov dosadašnji rad i plasirati lažne glasine, s obzirom da je najavio samostalni izlazak na lokalne izbore – naveo je gradonacelnik Dujmic. Zakljucio je gradonacelnik da je novi opatijski kulturno – turisticki centar koji je upravo ovih dana dobio i službeno ime „Gervais“ bio kljucan projekt gradske vlasti u aktualnom mandatu te da sada, kada je pred otvorenjem, može se ne samo reci vec i vidjeti da je kulturno-turisticki centar  „Gervais“ objekt koji ce ugostiti sve velike manifestacije i vratiti Opatiju na kulturnu scenu. Na posljednjoj sjednici aktualnog saziva usvojene su i sve tocke po dnevnom redu koje se odnose na imovinsko- pravne poslove.  

Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija