ZADNJA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA U AKTUALNOM SAZIVU VIJEĆNIKA

Na zadnjoj sjednici Gradskog vijeca u aktualnom vijecnickom sazivu, koja se održala danas popodne, opatijski je gradonacelnik Ivo Dujmic sa zadovoljstvom izvijestio vijecnike o svome radu tijekom drugog  polugodišta lani (od srpnja do prosinca 2012.) Glavna tema svakako je bio kraj agonije u sporu oko dionica LRH, koji je okoncan u korist Grada Opatije presudom Visokog upravnog suda u srpnju 2012. Gradonacelnik Dujmic podsjetio je vijecnike da se uspješno nastavilo i sa radovima na izgradnji i uredenju infrastrukture, potom i na izradi dokumentacije za kapitalne projekte, kao što su se uspješno realizirale i politike zacrtane proracunom Grada Opatije. Vijecnici su pohvalili napore i rezultate koji su postignuti u izvještajnom periodu.   Prezentaciju izvještaja o radu gradonacelnika za period od srpnja do prosinca 2012. možete pogledati ovdje. Obuceni djelatnici gradske uprave za rad na novom registru nekretnina prezentirali su vijecnicima Registar nekretnina i mogucnosti koje, kao novi alat, pruža u upravljaju gradskom imovinom. Na prezentaciji je bio i Rade Ignjatovic iz konzultanstke kuce Libusoft, uz ciju je pomoc i napravljen Registar nekretnina cija je izrada zapocela u travnju 2012. Vijecnici su  prihvatili i tekst Deklaracije o suradnji izmedu Grada Kolobrzega (Poljska) i Grada Opatije. U cilju daljnje suradnje Opatije i Kolobrzega dogovoren je i nastup folklorne grupe Zora u Kolobrzegu u kolovozu o.g.   Deklaracija otvara novu stranicu suradnje s Poljskom, inace zemljom koja je uspješno „povukla“ najviše sredstava iz fondova EU. Stoga je ova suradnja s poljskim gradom Kolobrzegom dragocjena za Opatiju i zbog ovog segmenta. U pogledu izvješca o ostvarenju godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012., potom Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2102. te izvješca o izvršenju Proracuna Grada Opatije za 2o12. na sjednici je istaknuto kako je Grad Opatija lanjsku godinu završio pozitivno, realiziravši sve obecane i zacrtane programe. Razlog tome jest svakako i to što su prihodi i rashodi držani pod kontrolom, a jednom pametnom politikom, racionalno trošeci proracunska sredstva, ostvareni su svi ciljevi dok su pritom proracunski korisnici zadržali steceni standard. Što se odluke o ustupanju zemljišta bez naknade Sveucilištu u Rijeci tice, poznato je da je Grad Opatija davao potpou radu Sveucilištu na putu do zajednickog cilja – stvaranju društva znanja. Tu je  posebni naglask na radu Fakulteta za menadžment u turizmu i  ugostiteljstvu smještenom u Iki. Poznati su isto tako i uvjeti izvodenja nastave na ovom Fakultetu, a potreba za adekvatnim nastavnim prostorom stalno je izražena; s ulaskom u EU ocekuje se da ce doci i do porasta broja studenata. Stoga je nužno raditi na dogovoru koji ce omoguciti Fakultetu kvalitetno rješavanje ovih objektivnih okolnosti s kojima se susrece u svome razvoju. S druge strane, Gradu je potreban  i pristup do lucice s komunalnim vezovima u Iki (koja se upravo ureduje uz pomoc LU Opatija-Lovran-Mošcenicka Draga i Grada Opatije), pa se tu kao rješenje pojavljuje mogucnost izgradnja manje ceste koja bi vodila do lucice. Stoga je  postignut dogovor izmedu Grada i Fakulteta odnosno  rijeckog Sveucilišta o zamjeni nekretnina u vlasništvu, a koji zadovoljava potrebe obiju strana za razvojem. Usvajanje UPU Icici na sjednici Gradskog vijeca Opatije  znaci takoder i poticaj  novim investicijama na podrucju Opatije. U Okvir:   Vijecnici opatijskog Gradskog vijeca usvojili su i prijedloge o dodjeli javnih priznanja Grada Opatije:  imenovanju pocasnog gradanina, Nagradi Grada Opatije za životno djelo i  Nagradi Grada Opatije. Ocjenjivacki sud je ranije razmotrio pristigle prijedloge i kandidate, te vijecnicima predložio da se pocasnim gradaninom imenuje Manfred Matzka;  Nagrada Grada za podrucje kulture dodijeli se Udruzi antifašistickih boraca i antifašista Grada Opatije i Liburnije; za podrucje zaštite okoliša predložili su vijecnicima da se Nagrada Grada Opatije dodijeli Udruzi Žmergo;  Nagrada Grada Opatije iz podrucja sporta Dragutinu Galini, Nagrada Grada Opatije iz podrucja kulture prof. dr.sc Robertu Žigulicu; Nagrada Grada Opatije za podrucje odgoja i prosvjete Oliveri Mirkovic; Udruzi „Kulturni front“- Liburnicon Nagrada Grada Opatije za podrucje kulture;  Nagrada Grada Opatije za životno djelo Josipu Taribi. Vijecnici Gradskog vijeca Opatije prihvatili su prijedloge Ocjenjivackog suda.        

Opatija