Zahtjevi za UTZ preglede

Zainteresirani gradani trebaju popuniti zahtjev i predati ga u pisarnicu i nakon što se u nadležnom odjelu izvrši provjera, vaucer ce biti moguce preuzeti takoder u pisarnici Grada. Zahtjev se može popuniti i on-line na web stranicama Grada Opatije, a potvrdu ce korisnici dobiti na mail adresu koju su unijeli u obrazac. Nakon podizanja vaucera, gradani ce se morati telefonski naruciti na pregled u Poliklinici Dental, na broj telefona 051 634 313, svakog dana od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. 

Opatija