Zapisnik sa sastanka VMO Veprinac – Učka održanog 22. 12. 2021.

 1. Sastanak MO Veprinac-Učka održan je dana 22.12.2021. godine u 18,00 sati u prostorijama MO Veprinac-Učka u Veprincu, Tumpići 1.

 

Predsjednica MO Zorica Sergo dostavila je članovima odbora putem maila slijedeći dnevni red:

 1. Info o komunalnim aktivnostima
 • troškovnik uređenja okoliša društvenog doma Janko Gržinić
 1. Financije MO zaključno 2021
 • izvještaj o utrošku sredstava poklona za Sv. Mikulu i Leprinčani 80+
 1. Info sa sjednice Gradskog vijeća – proračun 2022.g.
 2. Info za koordinacije Mjesnih odbora – Bina Istra izgradnja punog profila
 3. Autotrolej – problem prenatrpanog autobusa ujutro linija 35
 4. Upit za cestu Vas-Šimetići
 5. Kulturna baština Veprinac
 • revitalizacija povijesne baštine
 • turističko označavanje
 1. Razno
 • obavijest o projektu uređenja centra Veprinca
 • radovi crkvica Sv. Lovre

 

Prisutni su slijedeći članovi odbora;

 1. Zorica Sergo – predsjednica MO
 2. Dalibor Brubnjak – zamjenik predsj.
 3. Rajko Ukić –član
 4. Lucijano Blaženić – član
 5. Vladimir Bošnjak – član
 6. Tatjana Puž – član ujedno zapisničar

Sastanku nije prisustvovao Goran Hibler koji se je ispričao zbog poslovnih obaveza.

Zapisnik sa prošlog sastanka MO je već ranije potvrđen mailom zbog slanja na web stranice Grada.

 

Na početku sastanka Zorica je pozdravila sve prisutne članove, te se zahvalila na prisutnosti. Rajko Ukić i Tatjana Puž rekli su da možda neće biti u mogućnosti prisustvovati do kraja sastanka te je predsjednica predložila da se točka Autotrolej i Kulturna baština i dvije točke pod Razno: obavijest o projektu uređenja centra Veprinca i radovi na crkvici Sv. Lovre (za koje su izlagači njih dvoje)  prebace na točku jedan i dva dnevnog reda te je dodala dvije točke pod razno:

 • Mail pravne službe Grada Opatije glede zahtjeva za ukidanje statusa javnog dobra otkupom dijela 1915/2 k.o. Veprinac investitora tvrtke Peter Pan d.o.o.
 • Mailom pristigla „rekapitulacija“ izvršenih i neizvršenih zahtjeva MO Veprinac-Učka Željka Harbaša

Svi prisutni složili su se sa ovako izmijenjenim dnevnim redom.

 

 

 1. problem sa Autotrolej-em, linija 35

 

Tatjana je obrazložila problem jutarnjeg autobusa, linija 35, koji polazi iz Veprinca u 7.00 (koji autobus prevozi školsku djecu) i koji je već na drugoj stanici (Kalina) prepun. U zadnje vrijeme, kako je problem sa rasporedom vožnje linije 32 mnoga djeca se ukrcavaju u ovaj autobus i u Ičićima ?! Djeca su zbijena, nema mjesta za sjedenje a da ne govorimo o epidemiološkoj situaciji. „Plavi“ autobus ima manje sjedećih mjesta i manje mjesta za putnike uopće. Ako pročitamo Zakon o sigurnosti prometa na cestama i pravilnik istog zakona članak 2. navodi u zadnjoj alineji:

 • ako u autobusu postoje mjesta za stajanje, ne smiju se koristiti

ostale članke bolje da i ne citiramo.

 

Zaključak : članovi MO poslati će zahtjev u Grad Opatiju da se u to vrijeme uvedu dva autobusa ili da se bar u to vrijeme (ujutro) stavi veći autobus („narančasti“ koji ima više sjedala i veći je).

Svi članovi MO su suglasni sa takvim zaključkom

 

 1. Kulturna baština Veprinca

 

Rajko Ukić već je ranije poslao na mail svim članovima MO projekt revitalizacije i vitalizacije kulturne baštine Veprinca pa je ukratko predstavio glavne ciljeve.

Još 2016 godine započeo je sa tim projektom.

Jedan od ciljeva je jednoznačno turističko označavanje, kulturnih spomenika, OPG-ova, atrakcija, puteva i šetnica…

Samo za poziciju centra trebalo bi …x…18 oznaka koje bi bile dimenzije

prema pravilniku o tur. označavanju.

Uz to išle bi tri veće tematske ploče:

 • Tematske šetnice oko Staroga Grada
 • Stari grad
 • i treća za ulazak u Park prirode Učka kao i 2 znaka dobrodošlice u Veprinac

Bitno je odlučiti da li ćemo oznake prilagoditi turističkim oznakama Grada Opatije ili će oznake biti kakve su u Parku prirode Učka?

U raspravi je sudjelovala Zorica i rekla da se slaže sa obilježavanjem svih znamenitosti, šetnica i ostalih spomenika kulturne baštine ali morali bismo se držati tabela i načina označavanja kako se koriste u Gradu Opatiji. Ipak mi pripadamo Gradu, međutim, može se dodati i neke oznake koje se koriste u Parku prirode Učka a pogotovo se to odnosi na zabranu bacanja smeća ili neka upozorenja (da se nose planinarske cipele ,paljenja vatre, uništavanje i branje  zelenila, kampiranja …)

Rajko je naglasio da svi projekti idu ka cilju da se Veprinac turistički razvija i kroz 4 tematske šetnice arheološke točke ,biciklističke  i qvad staze koje su do sada obrađene a biti će će biti predstavljene na proljeće

 

Zaključak : članovi MO jednoglasno podržavaju iznesene prijedloge i planove o revitalizaciji kulturne baštine a oznake bi trebale biti kao u Gradu Opatiji( Prema pravilniku o turističkom označavanju ) nadopunjene sa nekim dijelovima i upozorenjima i zabranama koje koriste u Parku prirode Učka.

 

Drugi dio odnosi se na uređenje centra Veprinca. U proračunu osigurano je do 2024 godine ukupno 500.000 kn. Izrada Projekta  je u tijeku.. Po završetku projekta centar bi dobio 6 pješačkih prijelaza, nogostupe, raskrižje kod ulaza na parking iza doma (gdje počinje cesta prema Guštićima), 14 parkirnih mjesta, turističke oznake…a onda u daljnjem vremenu možda i neku novu trgovinu, parking za autobuse…Od dva spomenika kulture  zaštitila bi se i uredila šterna u Tumpićima i kapelica Sv. Jelene koja je u jako lošem stanju.

Radni tim ,kada bude gotov projekt uređenja centra javno će se predstaviti veprinčanima a početak radova bio bi 7 ili 8 mjesec druge godine.

 

Zaključak: članovi MO su suglasni za izradu projekta i troškovnika uređenja centra Veprinca

 

 

 

 

 1. Točka koja je bila pod razno: Radovi na uređenju okoliša crkvice Sv. Lovre, Vas

 

Rajko je izvijestio da je okoliš oko „ostataka“ crkvice Sv. Lovre očišćen od stabala i raslinja ali je potrebno zdrobiti ostatke grana. Kako se ta pozicija nalazi ispod dalekovoda ne dolazi u obzir paljenje. Tražiti će se ponuda Komunalca ili Parkova za korištenje njihove drobilice. Donijeli smo odluku da bi MO financirao te troškove. osim toga, istražilo bi se  oko temelja crkvice i postavile bi se tri ploče sa oznakom crkvice Sv. Lovre, staro groblje i zidine samostana bratovštine na poziciji ispred Crkvice svetog Lovre. Tražiti ponudu arheologa za čišćenje ruševine crkvice Sv. Lovre i troškovnik za isto.

Table za označavanje trebalo bi postaviti što prije jer je to u zoni obuhvata izgradnje punog profila autoceste Tunel Učka – Matulji da se ne bi dogodile daljnje devastacije jer tamo nije nikada provedeno nikakvo arheološko istraživanje, kao i na području cijelog Starog Grada.

 

Zaključak: članovi MO jednoglasno se slažu sa planom uređenja i postavljenjem tabela prema iznesenom

 

 1. Zahtjev investitora Peter Pan d.o.o. za ukidanje statusa javnog dobra

 

Zorica je izvijestila članove o mailu koji je došao od pravne službe Grada za očitovanje glede zahtjeva za ukidanje statusa javnog dobra otkupom dijela 1915/2 k.o. Veprinac investitora tvrtke Peter Pan d.o.o.

Investitor je već zatvorio javi put koji prolazi pokraj njegove kuće (skica je bila u privitku maila) a koji se dalje nastavlja prema crkvi Sv. Marko a sve prema dogovoru sa bivšim vlasnikom kuće koji je pristao da se „javni put“ premjesti na njegovo zemljište i isto tako ponovno nastavi javnim putem prema crkvi Sv. Marka.

 

ZAKLJUČAK:  Članovi MO jednoglasno su odučili se investitoru Peter Pan d.o.o.  ne odobri ukidanje statusa javnog dobra dok investitor, bivši vlasnik i Grad Opatija ne naprave sporazum o „izmještanju“ javnog dobra na privatno zemljište i ne dogovore tko će snositi troškove svih izmjera, elaborata o parceliranju, izvlaštenja i svih drugih pravnih radnji ili izvlaštenja privatnog vlasništva da se isti javni put „izmjesti“.

 

Nakon ove točke sastanak su zbog obaveza napustili Tatjana Puž i Rajko Ukić.

 

 1. Info o komunalnim aktivnostima

 

Zorica je izvijestila da su ju obavijestili iz Komunalca da će radovi na uređenju i asfaltiranju ceste u Guštićima započeti iza Nove godine. Razlog tome su bolovanja i nemogućnost da izvedu sve ugovorene radove u prosincu.

 

Ponudu za uređenje okoliša Društvenog doma smo dobili i iznosi 136.237 kn. Prema informaciji iz Komunalca radovi će se izvoditi u siječnju kako budu dozvolile vremenske prilike. Nakon rasprave koju je vodio Vladimir Bošnjak, koji je bio zadužen za koordinaciju između Komunalca, grada i MO donijelo se sljedeći;

 

ZAKLJUČAK:  Članovi MO jednoglasno su odučili se će se prvu i djelomično drugu stavku iz ponude platiti prema računu za komunalne aktivnosti iz 2021. godine a drugi dio ćemo se dogovoriti zajedno sa Gradom jer je na poziciji proračuna „uređenje društvenog doma“ ostalo sredstava (45.500 kn) koje će se preusmjeriti na ovo uređenje. 

 

 1. Financije zaključno 2021

 

Zorica je izvijestila da Mo ima još 70.000 na poziciji komunalne aktivnosti a koje će biti potrošene ovaj tjedan, na poziciji događanja i ostalih nerazvrstanih troškova imamo još ukupno 8.100 a koje će, vjerojatno u cijelosti biti potrošene za plaćanje računa. Imamo još za platiti izdatak za plakate i grafička priprema i tisak kalendara u šta će biti utrošena preostala sredstva.

 

Zaključak : Članovi MO jednoglasno su se složili da se preostala sredstva rasporede prema gore navedenom

 

Ove godine za Mikulu podijelili smo 95 komada poklona. Kako epidemiološke prilike nisu bile baš najbolje, preuzimanje poklona organizirali smo u prigodno uređenoj Sali društvenog doma u Veprincu uz Mikulu i članove MO Veprinac-Učka.

Prije Božića podijelili smo i 45 poklona za veprinčane starije od 80 godina. Poklone smo podijeli po kućama i tako razveselili blagdane starijim osobama.

Trošak poklona snosio je MO Veprinac-Učka za pozicije događanja i nerazvrstanih troškova.

 

 1. Info sa 6. sjednice Gradskog vijeća – proračun za 2022. godinu

 

Zorica je izvijestila članove MO o prošloj sjednici Gradskog vijeća koja je bila održana 13. prosinca a koje stavke proračuna se odnose na Veprinac.

Na poziciji : MO Veprinac-Učka predviđeno je ukupno 40.800 kuna raspoređenih na materijalni rashodi, rashodi za materijal i energiju i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Na poziciji : kapitalni projekti predviđeno je Projekt uređenja centra Veprinca i to u proračunu za 2022. godinu iznos od 100.000 a projekcija za 2023. i 2024. godinu iznosi po 200.000 kn, znači ukupno 500.000 kn.

Nacrt uređenja centra mjesta u siječnju 2022. biti će prezentiran veprinačkoj javnosti a kako i na koji način još će se dogovoriti.

Na istoj poziciji nalazi se i Projekt uređenja pomoćnog nogometnog igrališta Veprinac za što je predviđeno u proračunu za 2022. godinu 200.000 kn te za 2023. godinu još 200.000 kn.

Zorica je obrazložila da je na gradskom vijeću postavila pitanje gdje će biti lokacija  pomoćnog igrališta u Veprincu i dobila odgovor od gradonačelnika da će to biti na području Staje. Pretpostavka je da nitko u Veprincu nema ništa protiv da se izgradi pomoćno igralište na toj lokaciji ali da bi svakako bilo lijepo da članovi MO ubuduće budu upoznati sa takvim planovima koji su inicirani od strane Grada.

Na poziciji Aktivnosti Festivala Opatija planirano je za Programi u Domu Veprinac iznos od 120.000 kn. Nemamo nikakvih informacija o kakvim se to događanjima radi i kada i kako bi se one odvijale.

Osim proračuna izglasana je odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Opatije za sljedeće ljeto a iz koje zabrane je ISKLJUČEN Veprinac i Učka, znači da će se na našem području moći izvoditi građevinski radovi i u ljetnim mjesecima.

 

Zaključak: Članovi MO primili su informacije a o Programu u Društvenom domu u Veprincu za što je Festival Opatija dobilo 120.000 kn jednoglasno su podržali prijedlog da se dobije više informacija o tome od Festivala ili Grada jer bilo kakvo upravljanje društvenim domom od strane Festivala Opatija za članove MO je neprihvatljivo i ponovno „opaska“ zašto MO nije bio upoznat sa namjerama Grada vezane za društveni dom.

 

 1. Info sa koordinacije MO

 

Na koordinaciji MO bio je prisutan Dalibor Brubnjak pa je izložio ukratko; najviše rasprave bilo je oko izgradnje punog profila autoceste Tunel Učka – Matulji. Gradonačelnik je „preuzeo“ na sebe obavezu da kontaktira sa svim veprinčanima kojima izgradnja punog profila dolazi do same kuće ili postoji mogućnost da bi se morala i rušiti. Organizirao je sastanak sa direktorom Bina Istre te sa svima kojima će ta izgradnja narušiti kvalitetu života. Izrazio je svoju bojazan da će uspjeti sve riješiti ali je upoznat sa problemima i nastojati će to riješiti na relaciji Grad Opatija-Bina Istra. Isto se odnosi i na prilaznu cestu iz Dobreća do Tunela Učka koji po sadašnjim projektima nema pristup na autocestu.

Osim toga razgovaralo se o novoj Odluci za zbrinjavanje komunalnog otpada a koji e vrlo brzo biti na javnom savjetovanju.

 

 1. Zahtjev za uspostavljanje jednosmjernog prometnog pravca na nerazvrstanoj cesti Šimetići –Vas

 

Zahtjev je došao od mještana Šimetića kućni brojevi 1, 1A, 1B, 1C i 1D prema MO da se očitujemo da betnirani odvojak nerazvrstane ceste Šimetići-Vas (kč.br. 2045, k.o. Vasanska) postane jednosmjeran u smjeru sjever-jug.

 

Zaključak: Članovi MO jednoglasi su da će zahtjev građana kojima smeta odvijanje dvosmjernog prometa po istom dijelu ceste i da taj dio postane jednosmjerni prometni pravac od sjevera prema jugu uputiti Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša odjeljku Prometnog i komunalnog redarstva.

 

 1. Odgovor višeg stručnog suradnika za tehničke poslove Grada Opatije, Željka Harbaša, glede upita MO Veprinac-Učka za neke provedene i neprovedene upite.

 

Prenosimo sadržaj maila kako bi svim mještanima koji su preko MO imali neki od navedenih zahtjeva našli u njemu odgovor za isto.

Poštovana

Izvješćujemo Vas da postava prometnog zrcala radi uključivanja na županijsku cestu iz privatne okućnice na adresi Veprinac Tumpići kod k.br.34,, nije u nadležnosti, a niti predstavlja obvezu Grada Opatije ili MO-a (to se izričito naglašava u svim građevinskim zahvatima kod uvjeta priključenja na nerazvrstane ceste), nego je cjelokupna procedura oko postavljanja prometnog zrcala isključivo u nadležnosti vlasnika ili suvlasnika okućnice kojima to služi za uključenje u promet,  i to tako da se izradi prometni elaborat po ovlaštenom projektantu, te traži suglasnosti nadležnih institucija, u konkretnom slučaju od Županijske uprave za ceste Rijeka, N. Tesle 9/X, i PU Rijeka, te po dobivanju pozitivnih suglasnosti nadležnih institucija zatražiti suglasnost, vlasnik ili suvlasnici imaju obvezu o svom trošku nabaviti i postaviti prometno zrcalo na odobrenu poziciju u skladu sa dobivenim uvjetima, te imaju obvezu daljnjeg održavanja prometnog zrcala u ispravnom stanju. Dakle, bez elaborata i suglasnosti upravljača ceste, zahvat nije moguće provesti.

Nadalje Vaše zahtjeve oko postave tražene prometne signalizacije u vezi rješavanja problematike parkiranja kampera na parkiralištu kod groblja u Veprincu, kao i postavu prometnog zrcala na adresi Veprinac-Škalnice 140, Grad Opatija je preuzeo u svoju obvezu, te su  isti zahtjevi riješeni.

Po Vašem pitanju oko postave rampe na dio ceste koji vodi prema crkvi, Grad Opatija je mišljenja da se ista može postaviti pod uvjetom da se korištenje nerazvrstane ceste mora dozvoliti za redovno korištenje tijekom dana, a eventualno zatvara noću od 20.00 sati kada se pretpostavlja da se više ne ide u Crkvu (i za koje vremensko razdoblje navodite da dolazi do problema zbog devijantnog postupanja 3. osoba), ali isto tako da se ujutro mora otvoriti, a obvezu otvaranja i zatvaranja bi bila na stanovnicima ili župnika koji koriste navedenu nerazvrstanu cestu, a trošak nabave i postave ide iz sredstava MO Veprinac uz prethodnu Odluku MO Veprinac, da se radi o stvarnoj potrebi utroška  javnog novca za rješavanje problema privatnih prilaza sa naše nerazvrstane ceste. Bitno je da nikog od lokalnog stanovništva rampom ne ometamo u korištenju nerazvrstane ceste.

I na kraju po pitanju postave tabela o zabrani bacanja smeća, Grad Opatija nije protivan ako se rješava naglašavanje zabrane bacanja smeća s posebnom pažnjom da ako su površine koje su predmet montiranja znaka uz županijsku cestu, mora se uz projekt tražiti suglasnost ŽUC-a i MUP-a, a za postavu uz nerazvrstane ceste samo od MUP-a. Također ako se montaža obavlja u privatno zemljište za to mora postojati pisana suglasnost vlasnika zemljišta kako ne bi postojala osnova za vlasničku tužbu, kao i prethodna suglasnost MO Veprinac da se radi o stvarnoj potrebi utroška  javnog novca za rješavanje problem bacanja smeća na privatne parcele, a trošak, izrade elaborata, nabave i postave tabela ide iz sredstava MO Veprinac.

S poštovanjem,

Zaključak: MO je jednoglasno donio zaključak će i dalje pokušavati riješiti problem postavljanja rampe za Stari grad uz suglasnost susjeda i župnika te će isto tako i dalje pokušati riješiti problem odlaganja krupnog i ostalog otpada uz cestu i postavljanje tabela o zabrani bacanja smeća.

 

Sastanak je završio u 20,35

Zapisničar

Tatjana Puž

Zorica Sergo

Opatija