Zapisnik sjednice VMO Centar I – 10. 3. 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD OPATIJA

Mjesni odbor Centar I

 

ZAPISNIK SA SJEDNICE MJESNOG ODBORA CENTAR I održane 10. 3. 2023. godine.

Sjednici su bili nazočni:

Ante Štampalija, predsjednik VMO-a

Radovan Gregorović, član VMO-a

Branko Ralić, član VMO-a

Rino Ravnić, član VMO-a

Nakon što je utvrđen kvorum, predsjednik VMO predložio je sljedeći

 

DNEVNI RED

1. Izvješće o stanju uređenja parka Tomaševac

2 Plan poslovanja M.O. centar I za 2023. godinu

3. Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.

Zaključak:

Ad1

Opetovano se postavlja pitanje po čijem nalogu, po kojoj osnovi i u čije ime su Parkovi d.o.o Opatija započeli građevinske radove na gradnji ceste u parku Tomaševac. Zadužuje se člana Vijeća Rino Ravnić da u ime MO-a kontaktira nadležne službe kako bi se rasčistila situacija

Ad2

Plan poslovanja za 2023. godinu je u okviru prošlogodišnjeg.

Ad3

Postavljeno je pitanje o povećanju cijena komunalnih usluga – voda – smeće. Proslijediti ćemo pitanje gradskim službama.

Predsjednik VMO Centar I

Ante Štampalija

 

Opatija