Zapisnik sjednice VMO Centar I – 20. 2. 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD OPATIJA

Mjesni odbor Centar I

 

ZAPISNIK SA  SJEDNICE MJESNOG ODBORA CENTAR I održane 20. 2. 2023. godine.

 

Sjednici su bili nazočni:

Ante Štampalija, predsjednik VMO-a

Radovan Gregorović, član VMO-a

Branko Ralić član VMO-a

Rino Ravnić član VMO-a

Nakon što je utvrđen kvorum, predsjednik VMO predložio je sljedeći

 

DNEVNI RED

1. Izvješće o stanju uređenja parka Tomaševac

2 Izvještaj o poslovanju MO Centar I zaključno sa 31.12.2022.

3. Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.

Zaključak:

AD. l

Trenutno su obustavljeni radovi na parku Tomaševac, do izrade Prijedloga konačnog rješenja uređenja parka zaključak je Zavoda za zaštitu kulturne baštine. Po dobivenom Prijedlogu konačnog rješenja- uređenja parka izvijestiti će se MO koji će potom donijeti odluku o financiranju zahvata.

AD. 2

Izvještaj o poslovanju MO za prošlu godinu bit će dostupan krajem drugog mjeseca kada će Grad dostaviti materijal u pisanom obliku.

AD. 3

Razvila se diskusija oko mogućeg sazivanja zbora građana MO Centar I, nismo donijeli zaključak o sazivanju sastanka.

predsjednik VMO Centar I:

Ante Štampalija

 

Opatija