Započela obnova opasno nagnuta zida uz Lungomare

Započela obnova opasno nagnuta zida uz Lungomare

Grad Opatija u više je navrata inzistirao kod privatnog vlasnika  parcele uz Lungomare da sanira zid koji se naginjao prema šetnici pa je prijetila opasnost od njegova urušavanja. Kako vlasnik nije htio pristupiti sanaciji, Grad je obavijestio nadležne inspekcijske službe. Nakon svih  intervencija Grada, vlasnik je zapoceo sa sanacijom spomenutog zida koji se nalazi uz šetnicu na Punta Kolovi.  

Opatija