Zatvaranje dijela prometnica zbog rekonstrukcije hotela Paris

 Investitoru radova potrebnih za rekonstrukciju – dogradnju i nadogradnju hotela Paris, kao i dogradnju podzemne etaže, Odlukom Gradonacelnika, odobrava se uspostava privremene regulacije prometa u ulicama N. Tesle i V. Nazora po priloženom prometnom projektu koji je izradila tvrtka Plan inženjering d.o.o. Rijeka te Rješenju Županijske uprave za ceste Rijeka.   Ulica N. Tesle, svakoga dana od ponedjeljka do subote, u razdoblju od 26. studenog 2018. do 01. ožujka  2019. godine, može se zatvarati za sav promet u vremenu od 08.30 do 16.30 sati, uz obvezu investitora da svim stanarima Ulice N.Tesle, koji radi zatvorene ulice ne mogu pristupiti do svojih parkirnih mjesta koja se nalaze iskljucivo unutar njihovih okucnica, osigura zamjenski parking o svom trošku.  Ulica V. Nazora, od Centra Zora do raskrižja s ulicom M. Tita, može se zatvoriti za sav promet u razdoblju od 26. studenog 2018. do 31. svibnja  2019. godine, uz obvezu investitora, odnosno izvodaca radova, da za vrijeme dok je dio Ulice V. Nazora zatvoren za sav promet osigura  nesmetano prometovanja svim motornim vozilima lijevim odvojkom Ulice V. Nazora od Centra Zora do spoja s Ulicom J. Dobrile, kao alternativnim smjerom. U vrijeme dok su ulice N. Tesle i V. Nazora zatvorene investitor je dužan u svakom trenutku, najviše u roku od 15  minuta, omoguciti prolaz interventnim vozilima. Investitor najmanje 48 sata prije zatvaranja ulica i uspostave privremene regulacije prometa o tome mora obavijestiti Policijsku postaju Opatija, voditelja Komunalnog redarstva Grada Opatije, stanare Ulice N. Tesle i gradane Grada Opatije putem sredstava priopcavanja i web stranice Grada. Ne dozvoljava se korištenje ili ukidanje 2 parkirna mjesta na ulici M. Tita ispred hotela Paris, od kojih je jedno parkirno mjesto namijenjeno osobama s invaliditetom. Investitor je dužan potpisati Ugovor s koncesionarom parkirnih mjesta na podrucju grada Opatije, tvrtkom „Opatija 21“ d.o.o., o zakupu 12 parkirnih mjesta u Ulici V. Nazora koja nece biti u funkciji radi zatvorene ulice. Odsjek za tehnicke poslove Grada Opatije na osnovu ove Odluke, izdat ce rješenje za prekomjerno upotrebljavanje i preopterecenje nerazvrstanih cesta, kao i suglasnost o korištenju javnih površina.  

Opatija