10. sjednica GRADSKOG VIJEĆA 21. srpnja 2014.

10. sjednica GRADSKOG VIJEĆA 21. srpnja 2014.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   S  A  Z  I  V  A  M               10. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   21. srpnja (ponedjeljak) 2014. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.               Za sjednicu predlažem sljedeci   D  N  E  V  N I    R  E D :    Informacija o poslovanju Komunalca d.o.o za 2013. godinu  Informacija o poslovanju Parkova d.o.o. za 2013. godinu Prijedlog plana gospodarenja otpadom Grada Opatije za razdoblje 2014.-2019. Prijedloga Odluke o prikljucenju na komunalne vodne gradevine na podrucju Grada Opatije Prijedlog Odluke o Savjetu mladih Grada Opatije Prijedlog Odluke o raspisivanju natjecaja o prodaji nekretnine u KO Opatija Prijedlog Odluke o prihvacanju Povelje o suradnji i prijateljstvu Grada Zakopane  i  Grada Opatije Informacija o odluci Vijeca za vodne usluge u svezi obracuna naknade za razvoj Informacija o dovršetku izgradnje POS-ovih stanova i dodjeli stanova u najam Informacija o isplatama iz proracunske rezerve za svibanj i lipanj 2014. g.            Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. skraceni zapisni zapisnik

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija