10. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE – 26. travnja 2018.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   SAZIVAM   10. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati  26. travnja 2018. s pocetkom u  15,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije               Za sjednicu predlažem sljedeci   DNEVNI RED:                                                                                      PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                                Dr.sc. Robert Kurelic, v.r.  

Opatija