11.sjednica GRADSKOG VIJEĆA 23. rujna 2014.

11.sjednica GRADSKOG VIJEĆA 23. rujna 2014.

         Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije     S  A  Z  I  V  A  M                 11. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   23. rujna (utorak) 2014. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.                 Za sjednicu predlažem sljedeci   D  N  E  V  N I    R  E D :    Izvješce Mandatne komisije o nastavku obnašanja dužnosti vijecnika i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice vijecnika s prijedlogom zakljuck Davanje prisege vijecnika Informacija o radu gradonacelnika za razdoblje sijecanj-lipanj 2014. godine Prijedlog Polugodišnjeg Izvješca o izvršenju Proracuna Grada Opatije za 2014. godinu Izvješce o provedenom postupku za prodaju nekretnina s prijedlogom zakljucka o prodaji nekretnine (prodaja dijela z.c. 886 odnosno novonastale z.c. 886/1 K.O. Opatija) Prijedlozi odluka o prodaji nekretnina s prijedlogom natjecaja 6.1. Stan na adresi Opatija, St.Vincenta od Kastva 1 6.2. Stan na adresi Opatija, A. Raspora 7 6.3. Stan na adresi Ika, A. Brubnjaka 4 6.4. Stan na adresi V. Spinciceva 8       7.  Informacija o isplatama iz proracunske rezerve za srpanj i kolovoz 2014.g.       Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. Izvod iz zapisnika zapisnik  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija