11. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE – 29. svibnja 2018.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije     SAZIVAM   11. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati  29. svibnja (utorak) 2018. s pocetkom u  17,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije             Za sjednicu predlažem sljedeci     DNEVNI RED                                                                                           PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                               Dr.sc. Robert Kurelic, v.r.  

Opatija