12. sjednica Komisije za izbor i imenovanja

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 17/21)

S A Z I V A M

12. sjednicu Komisije za izbor i imenovanja koja će se održati dana
2. travnja (utorak) s početkom u 17.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:     

  1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Komisije
  2. Prijedlog za razrješenje i izbor člana Komisije za izbor i imenovanja

       PREDSJEDNICA KOMISIJE
Sanda Grčević, v.r.

Priloženi dokumenti

Opatija