13. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 15. prosinca 2014.

13. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 15. prosinca 2014.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   S  A  Z  I  V  A  M               13. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   15. prosinca (ponedjeljak) 2014. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.                 Za sjednicu predlažem sljedeci   D  N  E  V  N I    R  E D :        Odgovori na vijecnicka pitanja   1.  Informacija o radu Djecjeg Gradskog vijeca 2. Prijedlog Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 3. Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.godinu 4.  Prijedloga Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na podrucju Grada  Opatije za 2015. godinu 5. Prijedlog Programa utroška sredstava spomenicke rente za 2015. godinu 6.  Prijedloga  Programa projekta “Grad Opatija – prijatelj djece” za razdoblje od 2015. do 2019. godine i      Prijedlog Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2015. godinu 7. Prijedlog Programa rada  i financijskog plana Savjeta mladih Grada Opatije za  2015. godinu 8.1. Prijedlog Proracuna Grada Opatije za 2015. godinu s projekcijom za 2016. – 2017. i prijedlozima programa javnih potreba         Amandman 8.2. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2015.-2017. godine 9.  Prijedlog Odluke o izvršavanju Proracuna Grada Opatije za 2015. godinu 10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o spomenickoj renti 11. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvodenja radova 12. Prijedlog Odluke o osnivanju baze podataka o kupoprodajnim cijenama nekretnina na podrucju Grada Opatija 13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na z.c. 2007/12 k.o.Vasanska, 27/100 dijela, 1933/3 k.o. Bregi, 1103/8, 1103/10 i 1261/3 k.o. Veprinac  14. Izvješce o provedenom natjecaju za prodaju nekretnina 15.1. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju clana Etickog odbora 15.2. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Uredivackog savjeta gradskog lista „Opatija“ 16.  Prijedlog zakljucka o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i citaonice  „Viktor Car Emin“ Opatija 17.  Informacija o isplatama iz proracunske rezerve       Predsjednik Gradskog vijeca                                                         Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. izvod iz zapisnika zapisnik

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija