13. sjednica Komisije za izbor i imenovanja

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 17/21)

S A Z I V A M

13. sjednicu Komisije za izbor i imenovanja koja će se održati dana 13. svibnja 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 16.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:     

  1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Komisije
  2. Prijedlog za razrješenje i izbor člana Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije

 

PREDSJEDNICA KOMISIJE
Sanda Grčević, v.r.

Opatija