24. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 19. rujna 2019.

            Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije     SAZIVAM   24. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati 19. rujna (cetvrtak) 2019. s pocetkom u 17,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije             Za sjednicu predlažem sljedeci     DNEVNI RED:     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                               Fernando Kirigin, v.r.

Opatija