28. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 8. prosinca 2016.

28. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 8. prosinca 2016.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   S  A  Z  I  V  A  M               28. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   8. prosinca (cetvrtak) 2016. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.                 Za sjednicu predlažem sljedeci   D  N  E  V  N I    R  E D: Odgovori na vijecnicka pitanja 1. Informacija o „Regionalnom razvojnom projektu UCKA“ s elaboratom o društveno-ekonomskoj opravdanosti razvoja Projekta 2. Prijedlog Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2017.  godinu 3. Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.  godinu 4.  Prijedlog Programa utroška boravišne pristojbe za 2017. godinu 5. Prijedlog Programa utroška spomenicke rente za 2017. godinu 6.  Prijedlog Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2017. godinu 7.1. Prijedlog Proracuna Grada Opatije za 2017. godinu s projekcijom za 2018. –   2019. s prijedlozima programa javnih potreba 7.2. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2017.-2019.  godine 8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proracuna Grada Opatije za 2017. godinu 9. Izvješce o provedenom natjecaju za prodaju nekretnina i prijedlog odluke o  raspisivanju natjecaja za prodaju nekretnine u KO Veprinac 10. Prijedlog odluke o raspisivanju natjecaja za prodaju nekretnina u KO Opatija 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama 12. Prijedloga zakljucka o pokretanju postupka izbora clanova i zamjenika clanova Savjeta  mladih Grada Opatija 13. Informacija o utrošku proracunske rezerve za studeni 2016.                 Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. skraceni zapisnik ZAPISNIK

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija