Natječaj za dodjelu sredstava proračuna Dječjeg gradskog vijeća

DJEČJE  GRADSKO  VIJEĆE GRADA OPATIJE

raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU SREDSTAVA PRORAČUNA DGV-A

pod nazivom

“ RUKE  MOJE  RASTU  K  TEBI  SVE  VEĆE JER  ŽELIM  DATI  I  TEBI  SREĆE “

 

Natječaj se raspisuje za dodjelu sredstava iz Proračuna Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije za 2021. godinu u visini od 12.000,00 kn.

 

TKO  MOŽE  SUDJELOVATI NA NATJEČAJU ?

Na natječaj  programe/akcije/aktivnosti mogu se prijaviti :

  1. djeca i mladi , uzrasta do 18 godina, s prebivalištem na području Grada Opatije (jedno dijete, grupa djece, razredi, stanovnici nekog naselja i sl.),
  2. udruge čija je djelatnost usmjerena na djecu,
  3. odrasli (roditelji, nastavnici, odgajatelji …)

ZA ŠTO SE MOGU DOBITI SREDSTVA PRORAČUNA DGV-a ?

Sredstva će se dodjeljivati za programe/akcije/aktivnosti :

  1. namjenjene djeci uzrasta do 15 godina ,
  2. kojima se podiže kvaliteta života djece,
  3. namjenjene grupi od najmanje 20 djece,
  4. koje će se provesti najkasnije do kraja prosinca 2021. godine
  5. za koje troškovnik pokazuje da se mogu ostvariti.

PRIJAVE NA NATJEČAJ

Prijave za dodjelu sredstva Proračuna DGV-a dostavljaju se na adresu : Grad Opatija (za Natječaj “ Ruke moje rastu k tebi sve veće, jer želim dati i tebi sreće “) M.Tita 3.

Natječaj je otvoren od 15. 11. 2021. do 30. 11. 2021. godine.

Rok za dostavu prijava je : 30.studeni 2021. godine.

 

Prijava se podnosi na obrascu za prijavu (koja se može dobiti u pisarnici Grada Opatije ili na dnu stranice.)

Uz prijavni obrazac mogu se dostaviti i dodatni materijali kao što su pisma preporuke, mišljenja djece, i sl.

Podaci predstavljeni u prijavi podložni su kontroli.

 

POSTUPAK  DODJELE  SREDSTAVA PRORAČUNA DGV-a

Predsjedavajuća DGV-a, Gradonačelnica Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije i  viša stručna suradnica nadležnog UO Grada Opatije utvrdit će jesu li  pristigle prijave dostavljene u propisanom roku.

Sve pristigle prijave u propisanom roku dostavit će se vijećnicima Dječjeg gradskog vijeća koji će na sjednici Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije u mjesecu prosincu javnim izjašnjavanjem donijeti konačnu odluku o dodjeli sredstava.

Priloženi dokumenti

Opatija