6. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 9. prosinca 2013.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   S  A  Z  I  V  A  M               6. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   09. prosinca (ponedjeljak) 2013. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.                 Za sjednicu predlažem sljedeci   D  N  E  V  N I    R  E D :   1. Prijedlog odluke o podjeli Komunalca d.o.o. na Komunalac d.o.o. i Liburnijske vode d.o.o. s Planom podjele i društvenim ugovorima 2. Prijedlog III. izmjene Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture  za 2013. godinu 3. Prijedlog III. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 4. Prijedlog III. Izmjene proracuna Grada Opatije za 2013. godinu amandman 5. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina 6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2014.godinu 7. Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godinu 8.  Prijedloga Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na podrucju Grada  Opatije za 2014. godinu 9. Prijedlog programa utroška spomenicke rente za 2014. godinu 10.  Izvješce o realizaciji izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2013. s prijedlogom Izvedbenog plana za 2014. godinu 11. Prijedlog Programa rada  i financijskog plana Savjeta mladih Grada Opatije za 2014. godinu 12. Prijedlog Proracuna Grada Opatije za 2014. godinu s projekcijom za 2015. – 2016. i  prijedlozima programa javnih potreba 13. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proracuna Grada Opatije za 2014. godinu 14. Prijedlog Odluke o pristupanju Lokalnoj akcijskoj grupi „Terra Liburna“ 15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika  clanova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 16. Prijedlog rješenja o imenovanju clana povjerenstva za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i clana povjerenstva za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta (Napomena: materijal ce biti dostavljen na samoj sjednici) skraceni zapisnik zapisnik          Predsjednik Gradskog vijeca                                                                  Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r.

Opatija