6. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE – 14. prosinca 2017.

6. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE – 14. prosinca 2017.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   SAZIVAM   6. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati 14. prosinca 2017. s pocetkom u 15,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije               Za sjednicu predlažem sljedeci   DNEVNI RED:                                                                                                                                                                                                                                                                          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                                                                                                                                                                                                              Dr.sc. Robert Kurelic, v.r.

Opatija