7. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE – 31. siječnja 2018.

7. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE – 31. siječnja 2018.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   SAZIVAM   7. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati  31. sijecnja 2018. s pocetkom u  17,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije             Za sjednicu predlažem sljedeci   DNEVNI RED:                                                                                            PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                                 Dr. sc. Robert Kurelic, v. r.

Opatija