7. sjednica Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo i turizam

Na temelju članka 22. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 17/21)

S A Z I V A M

7. sjednicu Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo i turizam koja će se održati 13. ožujka 2024. godine (srijeda) s početkom u 17,30 sati u prostoru u prostoru Hubbazie, Villa Antonio na adresi Nazorova 2, Opatija.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

  1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice
  2. Prijedlog Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2024. godini
  3. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Opatije za 2024. g.
  4. Definiranje gospodarskih pokazatelja
  5. Zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije
  6. Razno

PREDSJEDNIK ODBORA
Vedran Kružić, v.r.

Opatija