8. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE – 02. ožujka 2018.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   SAZIVAM   8. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati 02. ožujka 2018. s pocetkom u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije             Za sjednicu predlažem sljedeci   DNEVNI RED:                                                                             PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                                                                                            Dr.sc. Robert Kurelic, v.r.

Opatija