8. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE – 14. veljače 2018.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   SAZIVAM   8. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati 14. veljace 2018. s pocetkom u  15,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije             Za sjednicu predlažem sljedeci     DNEVNI RED:                                                                                       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                                                            Dr.sc. Robert Kurelic, v.r.  

Opatija