9. sjednica GRADSKOG VIJEĆA – 13. travnja 2018.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   SAZIVAM   9. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati  13. travnja 2018. s pocetkom u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije             Za sjednicu predlažem sljedeci   DNEVNI RED:                                                                                                          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                                           Dr.sc. Robert Kurelic, v.r.  

Opatija