9. sjednica GRADSKOG VIJEĆA 27. svibnja 2014.

9. sjednica GRADSKOG VIJEĆA 27. svibnja 2014.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   S  A  Z  I  V  A  M               9. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   27. svibnja (utorak) 2014. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.                 Za sjednicu predlažem sljedeci   D  N  E  V  N I    R  E D :     Prijedlog zakljucka  o provedbi nadzora na izvedenim radovima postave antenskog stupa VIP-a u Pobrima i uklanjanju gradevine (prijedlog vijecnika Danka Žitinica)   2.       Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo   3.       Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Opatije – prijedlozi Odluka                    4.       Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obracunu Proracuna za 2013. godinu   5.       Prijedlog I. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu   6.       Prijedlog I. izmjene Godišnjeg programa gradnje objekata i uredaja komunalne  infrastrukture  za 2014. godinu   7.       Prijedlog I. Izmjene Proracuna Grada Opatije za 2014.godinu s prijedlogom Izmjena Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2014.-2016.godine   8.       Prijedlog Odluke o izboru clanova Savjeta mladih Grada Opatije   9.       Prijedlog Zakljucka o potpisivanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini   10.   Prijedlog Zakljucka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci   11.   Informacija o isplatama iz proracunske rezerve za ožujak i travanj 2014.  godine                 Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. izvod iz zapisnika zapisnik

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija