9. sjednica Odbora za mlade

Na temelju članka 22. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 17/21)

S  A  Z  I  V  A  M

  1. sjednicu Odbora za mlade koja će se održati 04. srpnja 2023. godine (utorak) s početkom u 17:00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N  I     R E  D

 

  1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Odbora
  2. Javno savjetovanje – Odluka o stipendiranju učenika i studenata
  3. Javno savjetovanje – Prijedlog Lokalnog programa za mlade Grada Opatije 2024.-2034.
  4. Razno

PREDSJEDNICA ODBORA
Maja Uršić Staraj v. r.

Opatija