Anketa za proizvođače autohtonih proizvoda iz PGŽ

Primorsko-goranska županija i Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj pokrenuli su inicijativu za katalogizaciju autohtonih proizvoda te mapiranja proizvodaca s podrucja Primorsko-goranske županije, kako bi omogucili uspješniju promociju i prodaju proizvoda putem elektronickih medija. Tim povodom mole se svi proizvodaci autohtonih proizvoda s podrucja naše Županije da popune anketni listic i vrate je na adresu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj (Stara sušica, Karolinska cesta 87, 51314 Ravna Gora), ili da anketu popune u elektronickom obliku koja je, pod rubrikom “Obavijesti” dostupna preko linka Centra www.cbpp.com.hr   Informacije o anketi bit ce objavljene i na Oglasnoj ploci Grada Opatije, m. Tita 3.

Opatija