Ažurirana Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam Grada Opatije

Ažurirana Lista reda prvenstva za davanje stanova u najam Grada Opatije

Posebno oformljeno strucno povjerenstvo Grada Opatije (tzv. Komisija) koje je radilo na ažuriranju podataka o ispunjavanju kriterija za dodjelu gradskih stanova u najam, predocilo je rezultate obavljenih procedura. Rijec je o Listi reda prvenstva za davanje stanova u najam, na kojoj se nalazi 38 kandidata za dodjelu gradskog stana u najam. Spomenuta gradska Lista utvrdena je u veljaci 2008. godine, a na njoj su se našli kandidati koji su tada ispunjavali zadane kriterije. Kako je od utvrdivanja ove Liste do sada prošlo sedam godina, bilo je nužno osvježiti podatke o tome ispunjavaju li kandidati potrebne  kriterije i danas, kao prije sedam godina. Grad Opatija, kao što je poznato, otkupio je 38 stanova u objektima gradenim po Programu poticane stanogradnje (POS-u) na Tošini, kako bi riješio stambeno pitanje osoba sa spomenute Liste. Stanovi su 30. lipnja Gradu Opatiji kao vlasniku predani u posjed. Osobe s gradske Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam  u ponedjeljak, 30. lipnja i utorak, 1. srpnja odabrale su gradski stan u zgradama na Tošini, a u skladu s tim odabirom donijete su i sukladne, pratece odluke o dodjeli stana u najam koje su objavljene na oglasnoj ploci Gradske uprave, m. Tita 3. Ovdje možete provjeriti podatke ažurirane Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija