"Čarolija na mrkate": održavanje programa prijepodne ispred tržnice s 31. prosinca prebačeno na 17. siječnja

Organizacija nastupa kvarteta Pešekani ispred opatijske tržnice, u sklopu programa “Carolija na mrkate”  koji je najavljen za  srijedu 31. prosinca, prebacuje se u novi termin, i to  17. sijecnja, kada se na istom mjestu,  ispred tržnice,  održava predaja kljuceva grada maškarama. Tim cinom  ce se ujedno oznaciti i pocetak karnevalskog doba, uz podizanje karnevalske zastave u Opatiji i uz odgovarajuci prigodni program koji prati ovaj popularan dogadaj. Kvartet Pešekani svoj ce nastup održati u jutarnjim satima 17. sijecnja 2015, a o svemu ce javnost na vrijeme biti detaljno obavještena.

Opatija