Ciklus javnih predavanja u Vili Antonio – “Što treba znati o morskim plažama?”

Ciklus javnih predavanja o aktualnim pravnim temama:

“Što treba znati o …?

U opatijskoj Vili Antonio u ponedjeljak 27. 5. 2024. s početkom u 17:00 održat će se predavanje na temu: „Što treba znati o morskim plažama?” Na ovom događaju u ulozi predavačice sudjelovat će izv. prof. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić. Ulaz na predavanje je slobodan.

Riječ je o događaju iz ciklusa javnih predavanja koje pokreće Jean Monnet Međusveučilišni centar izvrsnosti Opatija kojem je cilj građanstvu i najširoj zajednici približiti pojedine pravne teme koje su u određenom trenutku aktualne i bude interes javnosti.

Na ovom će se predavanju sumirati novine u pravnom uređenju morskih plaža koje je donio Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Također će se pokušati odgovoriti na neka od sljedećih vrlo aktualnih pitanja: Tko je dužan plažu održavati čistom i u dobrom stanju? Mogu li se građani sunčati i kupati na svim plažama? Smije li se naplatiti ulaznica za plažu? Možemo li na svaku plažu donijeti vlastitu ležaljku i suncobran? Postoje li plaže na koje je pristup zabranjen? Tko i pod kojim uvjetima može gospodarski koristiti morsku plažu? Koja je razlika između koncesije i dozvole?

Opatija