Ciklus seminara i okruglih stolova o aktualnim temama EU – "Ekonomska politika i medijska uključenost"

U Villi Antonio danas je u popodnevnim satima održan seminar  pod nazivom „Ekonomska politika i medijska ukljucenost“ . Rijec je o pocetku održavanja ciklusa seminara i okruglih stolova na aktualne teme EU kao priprema za izbore Europskog parlamenta, u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH, namijenjenih urednicima i novinarima nacionalnih i lokalnih medija, predstavnicima lokalne samouprave i regionalne uprave, akademske zajednice, civilnog društva, a koji ce se kroz veljacu i ožujak održavati u Opatiji, Rijeci, Varaždinu i Osijeku. Uvodne govore danas u Opatiji, koja je odabrana kao prvi grad za pocetak održavanja ovog ciklusa seminara, održao je mr.sc. Hrvoje Marušic, pomocnik ministrice Vanjskih i europskih poslova, NJ.E. g. Branko Baricevic, šef Predstavništva Europske komisije u RH, i g. Ivo Dujmic, gradonacelnik  Opatije. Nakon njih je o temi “Europski javni prostor i uloga medija“ govorio g. Paolo Magagnotti, predsjednik European Journalists Association. Cilj ovih seminara i okruglih stolova je bolje upoznavanje i informiranje kako novinara medijskih kuca, tako i šire javnosti, gradana, s informacijama koje se ticu predstojecih izbora u Europski parlament, naglasili su uvodnicari, kao i važnosti da gradani  na njih izadu.   Gradonacelnik Dujmic je istakao kako je bitno i da gradani dobiju pravodobne informacije koje se ticu funkcioniranja EU, u cemu je vrlo važna uloga novinara. Na seminaru je izlagao i dopisnik Vecernjeg lista iz Bruxellesa Tomislav Krasnec, i to na temu „Iskustva hrvatskih dopisnika u oblikovanju javnog mijenja o EU“ dok je g. Michael Vedsø, zamjenik voditelja Odjela Opce uprave za ekonomska i financijska pitanja, Europska komisija, govorio na temu „Europski semestar 2014.“ Seminar su pratili i aktivno sudjelovali  mnogi novinari hrvatski medijskih kuca kojima je ovo sektor.

Opatija