CITY BUS će prometovati na duljoj trasi

Prometna linija opatijskog CITY BUS-a koja pocinje voziti u ponedjeljak 3.rujna 2018. produljit ce se u odnosu na prometnu liniju koja je prethodno najavljena za ovaj pilot projekt, s ciljem preciznijeg utvrdivanja potreba gradana u vezi korištenja CITY BUS-om. Naime, CITY BUS ce umjesto prvobitno zamišljenog desnog skretanja na raskrižju ulica Nova cesta, Varljenska cesta i Dr. Matka Laginje (raskrižje neposredno prije SPAR-a)  nastaviti prometovati Ulicom Nova cesta sve do raskrižja ulica Nova cesta i Dr. Ivana Pošcica  (raskrižje kod peze/gradske vage) te ce se spustiti Ulicom Dr. Ivana Pošcica do Ulice Rikarda Katalinica Jeretova i prometovati u smjeru gradske tržnice. CITY BUS ce se na ovoj proširenoj prometnoj liniji zaustaviti na svim predvidenim stajalištima za bus i CITY BUS. Zbog ovih novih okolnosti, bit ce potrebno izmijeniti prethodno najavljeni vozni red, koji cemo objaviti u najkracem roku, nakon tocno izmjerenog potrebnog vremena prometovanja i cekanja na stajalištima.

Opatija