Drva za najugroženije stanovnike

  Grad Opatija je, u suradnji s gradskim komunalnim društvima Komunalac d.o.o. i Liburnijske vode d.o.o. za desetak najugroženijih obitelji s podrucja Grada Opatije osigurao drva za ogrjev.  Liburnijske vode d.o.o., sredstvima europskog fonda za Ruralni razvoj Mjera 07, financira izgradnju vodospreme Poklon na Poklonu, Ucka. Prilikom cišcenja terena sakupljena su drva koja ce Komunalac d.o.o. u dogovoru s Gradom Opatijom obraditi i dopremiti najugroženijim obiteljima na podrucju grada Opatije.    Drva ce se doznaciti obiteljima najkasnije do kraja sijecnja, a korisnici ce biti obaviješteni telefonski. I na ovaj nacin, Grad Opatija pomaže svojim gradanima.  

Opatija