GRAD OPATIJA IMA KVALITETAN SOCIJALNI PROGRAM

GRAD OPATIJA IMA KVALITETAN SOCIJALNI PROGRAM

Grad Opatija ima jedan od najkvalitetnijih i dobro razradeni socijalni program koji provodi,  a za koji ima osigurana sredstva u gradskom proracunu. Prema dosadašnjoj praksi, može se zakljuciti da ovako razradeni sustav dobro funkcionira. No, ukoliko bi došlo do promjena na planu socijalne situacije, u smislu da treba ovaj program financijski ojacati – i to je moguce; naime, gradonacelnik u tom slucaju ima pravo aktivirati mehanizam te odlukom preraspodijeliti do 5 posto proracunskih prihoda, odnosno sredstva koja su rasporedena do spomenute proracunske razine- može usmjeriti u socijalni program. Stoga Grad Opatija još jednom obavještava gradane da, ukoliko se suocavaju sa socijalnim problemima, u tom slucaju kontaktiraju i informiraju nadležne službe jer moguce imaju pravo na pomoc temeljem kriterija socijalnog programa Grada.   Javne potrebe u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti namijenjene su svim gradanima Opatije kojima je u nekom trenutku potrebna dodatna socijalna skrb,  posebno djeci, mladima i starijim osobama. Svrha ovog programa je osigurati gradanima Opatije viši standard socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji svojim programima osigurava država. Svjesni trenutka u kojem živimo, gdje i placanje redovitih režijskih troškova ponekad, zbog razlicitih okolnosti postaje problem, pokušavamo gradanima pomoci. Iako smo i do sada obavještavali gradane o našem/njihovom socijalnom programu, ponovno naglašavamo da se za jednokratnu novcanu pomoc Socijalnom vijecu Grada Opatije mogu obratiti svi oni gradani kojima je u odredenom trenutku potrebna pomoc kako bi zadovoljili osnovne životne potrebe, posebice u situacijama kada je obustavljena isporuka elektricne energije ili vode, ili kada se zbog bolesti u obitelji nadu u posebno teškoj situaciji.   Za sve eventualne dodatne informacije, gradani se mogu obratiti gdi Zlati Torbarina; tel. 701 318 ili doci osobno u gradsku upravu na adresu M. Tita 3.              

Opatija