Grad Opatija preuzeo utvrđivanje i naplatu naknade za uređenje voda

Obavještavamo gradane i poslovne subjekte Grada Opatije da je od 01. sijecnja 2020. godine Grad Opatija od Hrvatskih voda preuzeo poslove utvrdivanja i naplate naknade za uredenje voda. Grad Opatija ce naknadu za uredenje voda naplacivati putem uplatnica za komunalnu naknadu, na kojima je zasebno iskazan iznos obveze za komunalnu naknadu, te iznos obveze za naknadu za uredenje voda. Molimo sve obveznike da obveze naknade za uredenje voda za 2020. godinu uplacuju iskljucivo  na racun Grada Opatije prema dostavljenim rješenjima i uplatnicama u 2020. godini. Za dugovanja naknade za uredenje voda za 2019. i ranije godine možete se obratiti Hrvatskim vodama na broj telefona 051/356-981.

Opatija