Grad Opatija priključuje se Sporazumu o otpisu dugova koji je inicirala Vlada RH

I Grad Opatija prikljucuje se Sporazumu o otpisu dugova što ga je nedavno inicirala Vlada RH, sklopivši ugovore s gradonacelnicima cetiri velika grada u Hrvatskoj, ali kojemu su se prikljucili i banke, teleoperateri, državna poduzeca, trgovacka društva, opcine – odnosno, drugi  privredni subjekti i  jedinice lokalne samouprave u zemlji. Odlukom gradonacelnika i Grad Opatija pristupit ce ovom Sporazumu s Vladom RH. Ujedno, i ovom prilikom podjsecamo gradane i privredne subjekte registrirane na podrucju Opatije da je GRad Opatija pocetkom ove godine objavio ovogodišnje Mjere pomoci dužnicima u placanju dospjelih obveza – odgoda placanja, obrocna otplata i otpis dugova, ciji sadržaj ej dostupan klikom na link na ovim gradskim stranicama. dio je to nastavka programa kojeg je Grad Opatija inicirao i poceo provoditi kao takvog u 2014. godini, a nastavlja s njime i u 2015. godini. Uz sporazum o otpisu duogva gradanima koji je pokrenula Vlada RH, ovo je nacin da se pomogne gradanima koji su zbog nezavidne gospodarske ili socijalne situacije u nemogucnosti uredno podmirivati svoje obveze, te da im se ovim putem olakša premošcivanje situacije do stvaranja povoljnijih egzistencijalnih  okolnosti.  

Opatija