Grad Opatija pristupa Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima

Grad Opatija pristupa Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima

Gradonacelnik Grada Opatije prihvatio je danas poziv Ministarstva socijalne politike i mladih za pristupanje Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoca odredenog dijela gradana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novcanim sredstvima u sklopu mjere „Novi pocetak“, kojom se želi se pružiti novi pocetak financijski iskljucenim gradanima i osigurati im uvjete za izlazak iz prezaduženosti. Mjerom je obuhvacen dio prezaduženih gradana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novcanim sredstvima. Gradonacelnik takoder poziva gradska komunalna društva da sa svoje strane pristupe sporazumu. Sve informacije vezano uz provedbu Sporazuma gradani mogu dobiti u poslovnicama FINE, Centru za socijalnu skrb, ispostava Opatija, kao i na web stranicama Grada. Podsjecamo da Grad Opatija, pored znacajnih sredstava koja se iz Proracuna izdvajaju za socijalni program, kontinuirano provodi važece zakonske i podzakonske akte kao i gradske odluke koje omogucavaju dužnicima obrocna placanja dospijelih obveza, odgodu naplate te otpis potraživanja. Kako smo vec izvijestili javnost na web stranicama Grada kao i u samom Gradu mogu se dobiti i sve potrebne informacije vezano uz kriterije, uvjete i mjerila za odgodu placanja, obrocnu otplatu duga, otpis ili djelomican otpis potraživanja kao i pripadajuce obrasce,a koji se ne odnose na provedbu Sporazuma. Potrebni obrazac zaintreresirani mogu pronaci preko linka, ali i  na kraju ovog teksta, kao i na gradskim mrežnim stranicama pod rubrikom “Obrasci” gdje ce ovaj obrazac biti pohranjen.   Slijede u nastavku i upute za program “Novi pocetak”:                                    KORACI ZA NOVI POCETAK – Kako dužnik može pristupiti mjeri otpisa duga/odgodi ovrhe ?   Sukladno Sporazumu kojeg ce Vlada Republike Hrvatska potpisati s vjerovnicima gradani ciji ukupan iznos duga, zakljucno s danom 30. rujna 2014.  i blokiranim racunom duže od godine dana, iznosi najviše do 25.000,00 kuna prema vjerovnicima skupine  A – državnim poduzecima i istovremeno najviše 10.000,00 kuna prema vjerovnicima skupine B – bankama, teleoperaterima, gradovima i ostalim vjerovnicima  mogu pristupiti mjeri za otpis duga ili odgodu ovrhe.Kad se radi o dugu prema teleoperaterima,kumulativni dug prema svim vjerovnicima ( i skupine A i skupine B) ne smije biti veci od 10.000 kn da bi ušao u kriterij otpisa, odnosno odgode ovrhe.  Pocetak mjere od 2. veljace 2015. godine! KRITERIJ A Kriteriju A pripadaju dužnici koji su primatelji socijalnih naknada: zajamcene minimalne naknade, pomoci za uzdržavanje i osobne invalidnine koji ce mjeri otpisa duga moci pristupiti u prva dva mjeseca provedbe mjere (od 2. veljace 2015.) na slijedeci nacin­ 1.Korak-Provjera duga u FINI Gradanin na web stranicama FINE  ili osobnim dolaskom na jednu od 175 lokacija FINE od 2. veljace 2015. godinemože provjeriti je li na popisu dužnika koji mogu podnijeti Zahtjev za otpis duga.  Ukoliko se gradanin nalazi na popisu dužnika, uz predocenje osobne iskaznice može zatražiti ispis Pregleda duga u poslovnicama FINA-e ili u ovlaštenim centrima za socijalnu skrb (Zagreb, Varaždin, Rijeka, Osijek, Split) 2. Korak- prikupljanje potrebne dokumentacije Nakon što je gradanin ustanovio da se nalazi na popisu dužnika, može podnijeti Zahtjev za otpis duga.  Potrebni dokumenti koje mora imati su: Ispunjen  Zahtjev za otpis duga kojeg može pronaci na web stranici FINA-e, u poslovnicama FINA-e, centrima za socijalnu skrb, na web stranicama ministarstava i Vlade RH Ispis pregleda duga dobiven iz FINA-e ili nadležnih centara socijalne skrbi Potvrda o priznavanju prava na ZMN, pomoc za uzdržavanje i osobnu invalidninu kojeg dužnik pribavlja iz centra za socijalnu skrb    3. Korak-dostavljanje Zahtjeva za otpis duga vjerovnicima Dužnik dostavlja dokumentaciju vjerovnicima. Ukoliko se dug odnosi na više vjerovnika, dužnik ce ispunjene Zahtjeve za otpis duga zajedno za potrebnom dokumentacijom odvojeno uputiti svakom  od vjerovnika od kojeg potražuje otpis duga. Podnošenjem Zahtjeva za otpis duga dužnik ulazi u Registar otpisa duga na vremenski period od tri godine u slucaju otpisa duga ili jedne godine u slucaju odgode ovrhe. 4. Korak – Obrada Zahtjeva za otpis duga Vjerovnici obraduju Zahtjev i obavještavaju FINA-u o statusu Zahtjeva.Dužnik svoj status  može provjeriti na web stranicama FINE u svakom trenutku uz odgovarajucu lozinku. U roku od 15 dana od obavijesti o zaprimljenom Zahtjevu vjerovnik ce odluciti o odobravanju ili odbijanju Zahtjeva za otpis duga. 5. Korak- dužnik dobiva otpis duga ili odgodu ovrhe  Kada vjerovnik odobri Zahtjev za otpis duga o svojoj ce odluci obavijestiti dužnika i FINU te otpisuje dug odnosno odgada ovrhu.  KRITERIJ B Kriteriju B pripadaju gradani  cija mjesecna primanja u posljednja 3 mjeseca do podnošenja zahtjeva ne prelaze 2.500,00 kuna za samca odnosno 1.250,00 kuna po clanu kucanstva, a koji: Nemaju u vlasništvu drugu nekretninu osim one u kojoj žive Nemaju u vlasništvu drugu imovinu koju bi mogle koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba Nemaju orocena sredstva, ugovor o stambenoj štednji i/ili depozit u kreditnoj uniji (osim onih gradana cija su navedena sredstva ovršena u cijelosti, ali su i dalje blokirani jer je iznos duga bio veci od iznosa koja su bila raspoloživa na racunima za navedene svrhe)  1.Korak-Provjera duga Gradanin na web stranicama FINE ili osobnim dolaskom na jednu od 175 lokacija FINE od 2. travnja 2015. godinemože provjeriti je li na popisu dužnika koji mogu podnijeti Zahtjev za otpis duga. Ukoliko se gradanin nalazi na popisu dužnika, uz predocenje osobne iskaznice može zatražiti ispis Pregleda duga u poslovnicama FINA-e ili u ovlaštenim centrima za socijalnu skrb (Zagreb, Varaždin,Rijeka, Osijek,Split) 2.Korak- prikupljanje potrebne dokumentacije koja se dostavlja ovlaštenom centru za socijalnu skrb-Zagreb, Varaždin, Rijeka, Osijek, Split Nakon što je gradanin ustanovio da se nalazi na popisu dužnika, ispunjeni  Zahtjev za opis duga kojeg može pronaci na web stranici FINA-e, u poslovnicama FINA-e, centrima za socijalnu skrb, na web stranicama ministarstava i Vlade RH Ispis pregleda duga dobiven iz FINA-e ili nadležnih centara socijalne skrbi Potvrdu opcinskog suda o vlasništvu nekretnina dostavlja poštom ili neposredno ovlaštenom centru za socijalnu skrb prema mjestu  prebivališta- Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Varaždin. Navedeni centri za socijalnu skrb  u roku od 15 dana od dana primitka navedene dokumentacije utvrditi ce ispunjava li podnositelj Zahtjeva uvjete prema kriteriju B.  3.Korak–dostavljanje Zahtjeva za otpis duga vjerovnicima Nakon što ovlašteni centri za socijalnu skrb potvrde ispunjava li podnositelj Zahtjeva uvjete prema kriteriju B, dužnik ce dostaviti dokumentaciju vjerovnicima.Ukoliko se dug odnosi na više vjerovnika, dužnik ce Zahtjeve za otpis duga zajedno za potrebnom dokumentacijom odvojeno uputiti svakom  od vjerovnika od kojeg potražuje otpis duga. Podnošenjem Zahtjeva za otpis dug dužnik ulazi u Registar otpisa dug na vremenski period od tri godine u slucaju otpisa duga  ili jednu godinu u slucaju odgode ovrhe.  4. Korak – Obrada Zahtjeva za otpis duga Vjerovnici obraduju Zahtjev i obavještavaju FINA-u o statusu Zahtjeva. Dužnik svoj status  može provjeriti na web stranicama FINE u svakom trenutku uz odgovarajucu lozinku. U roku od 15 dana od obavijesti o zaprimljenom Zahtjevu vjerovnik ce odluciti o odobravanju ili odbijanju Zahtjeva za otpis duga. 5. Korak- dužnik dobiva otpis duga ili odgodu ovrhe Kada vjerovnik odobri Zahtjev za otpis duga o svojoj ce odluci obavijestiti dužnika i FINU te opisuje dug odnosno odgada ovrhu. Obrazac ZOD

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija