Grad Opatija započeo s radom na uspostavi registra nekretnina

Registar nekretnina je sveobuhvatna analiticka evidencija o imovini jedinice lokalne i podrucne samouprave. Parametarski se podešava prema potrebama korisnika. Kao poseban upravljacki alat povezuje razne službe unutar jedinice lokalne (podrucne) samouprave s ciljem kvalitetnijeg upravljanja imovinom.

Opatija